Hướng dẫn tác giả

KHAI THÁC. Phạm vi

Khoa học Châu Âu® bao gồm tất cả các lĩnh vực khoa học. Các bài báo phải về những khám phá hoặc đổi mới khoa học gần đây hoặc tổng quan về các nghiên cứu đang diễn ra có ý nghĩa thực tiễn và lý thuyết. Câu chuyện nên được kể theo cách đơn giản, phù hợp với đối tượng phổ thông quan tâm đến khoa học và công nghệ, không có nhiều thuật ngữ kỹ thuật hoặc các phương trình phức tạp và phải dựa trên các kết quả nghiên cứu gần đây (khoảng hai năm trước). Cần cân nhắc xem câu chuyện của bạn khác gì với những bài đưa tin trước đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Các ý tưởng nên được truyền đạt một cách rõ ràng và ngắn gọn.

Khoa học Châu Âu KHÔNG phải là một tạp chí được bình duyệt.

2. Các loại Điều

Các bài báo trong SCIEU® được phân loại là Đánh giá về những tiến bộ gần đây, Thông tin chi tiết và Phân tích, Biên tập, Ý kiến, Quan điểm, Tin tức từ ngành, Bình luận, Tin tức khoa học, v.v. Độ dài của các bài viết này có thể trung bình 800-1500 từ. Xin lưu ý rằng SCIEU® trình bày các ý tưởng đã được công bố trong các tài liệu khoa học được bình duyệt. Chúng tôi KHÔNG công bố lý thuyết mới hoặc kết quả của nghiên cứu ban đầu.

3. Nhiệm vụ biên tập

Nhiệm vụ của chúng tôi là phổ biến những tiến bộ quan trọng trong khoa học tới độc giả nói chung Tác động đến loài người. Những bộ óc đầy cảm hứng Mục tiêu của Scientific European® (SCIEU) ® là mang những diễn biến hiện tại trong khoa học đến với nhiều đối tượng hơn để họ nhận thức được những tiến bộ trong các lĩnh vực khoa học. Những ý tưởng thú vị và có liên quan từ các lĩnh vực khoa học đa dạng được truyền đạt một cách đơn giản, rõ ràng và ngắn gọn và đã được xuất bản trong các tài liệu khoa học được bình duyệt trong quá khứ gần đây.

4. Quy trình biên tập

Mỗi bản thảo đều trải qua quá trình xem xét chung để đảm bảo tính chính xác và văn phong. Mục đích của quá trình xem xét là để đảm bảo rằng bài báo phù hợp với công chúng có đầu óc khoa học, tức là tránh phương trình toán học phức tạp và thuật ngữ khó và xem xét kỹ lưỡng tính đúng đắn của các sự kiện và ý tưởng khoa học được trình bày trong bài báo. Xuất bản gốc nên được tham khảo và mỗi câu chuyện bắt nguồn từ một ấn phẩm khoa học nên trích dẫn nguồn của nó. SCIEU® các biên tập viên sẽ coi bài báo đã gửi và mọi thông tin liên lạc với (các) tác giả là bí mật. (Các) tác giả cũng phải xử lý mọi giao tiếp với SCIEU® như bí mật.

Các bài báo được đánh giá trên cơ sở ý nghĩa thực tiễn và lý thuyết của chủ đề, mô tả câu chuyện về chủ đề đã chọn cho khán giả nói chung, thông tin đăng nhập của (các) tác giả, trích dẫn nguồn, tính kịp thời của câu chuyện và cách trình bày độc đáo so với bất kỳ bài viết nào trước đó phạm vi của chủ đề trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

 Bản quyền và Giấy phép

6. Dòng thời gian

Vui lòng đợi sáu đến tám tuần cho quá trình xem xét chung.

Gửi bản thảo của bạn theo phương thức điện tử trên trang ePress của chúng tôi. Vui lòng điền thông tin chi tiết về (các) tác giả và tải lên bản thảo.

Để nộp xin vui lòng đăng nhập . Để tạo một tài khoản, vui lòng ghi danh

Bạn cũng có thể gửi bản thảo của mình qua email tới [email được bảo vệ] 

7. DOI (Bộ nhận dạng đối tượng kỹ thuật số) Chuyển nhượng

7.1 Giới thiệu về DOI: DOI được chỉ định cho bất kỳ phần sở hữu trí tuệ cụ thể nào (1). Nó có thể được chỉ định cho bất kỳ thực thể nào - vật lý, kỹ thuật số hoặc trừu tượng để quản lý dưới dạng tài sản trí tuệ hoặc để chia sẻ với cộng đồng người dùng quan tâm (2). Nó không liên quan đến trạng thái bình duyệt của một bài báo. Cả bài báo được đánh giá ngang hàng và không được bình duyệt đều có thể có DOI (3). Academia là một trong những người dùng lớn nhất của hệ thống DOI (4).  

7.2 Các bài báo đăng trên SCIENTIFIC EUROPEAN có thể được chỉ định DOI dựa trên các thuộc tính của nó như cách trình bày độc đáo về sự đổi mới mới lạ, tính mới và giá trị đối với công chúng có đầu óc khoa học, phân tích sâu về một vấn đề đang được quan tâm. Quyết định của Tổng biên tập là quyết định cuối cùng về vấn đề này.  

8.1 VỀ CHÚNG TÔI | CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

8.2 Các bài báo cung cấp thông tin về KHOA HỌC CHÂU ÂU

a. Cầu nối giữa Khoa học và Con người Thông thường: Quan điểm của Nhà khoa học

b. Khoa học Châu Âu kết nối độc giả nói chung với nghiên cứu ban đầu

c. Khoa học Châu Âu -An Giới thiệu

9. Lưu ý của biên tập viên:

'Scientific European' là một tạp chí truy cập mở dành cho đối tượng phổ thông. DOI của chúng tôi là https://doi.org/10.29198/scieu

Chúng tôi xuất bản những tiến bộ quan trọng trong khoa học, tin tức nghiên cứu, cập nhật về các dự án nghiên cứu đang thực hiện, thông tin chi tiết hoặc quan điểm mới hoặc bình luận để phổ biến cho mọi người. Ý tưởng là kết nối khoa học với xã hội. Các nhà khoa học có thể xuất bản một bài báo về một dự án nghiên cứu đã xuất bản hoặc đang thực hiện về tầm quan trọng xã hội đáng kể mà mọi người cần được biết đến. Các bài báo đã xuất bản có thể được chỉ định DOI bởi Khoa học Châu Âu, tùy thuộc vào tầm quan trọng của công trình và tính mới của nó. Chúng tôi không xuất bản nghiên cứu sơ cấp, không có bình duyệt và các bài báo được duyệt bởi các biên tập viên.

Không có phí xử lý liên quan đến việc xuất bản các bài báo như vậy. Scientific European không thu bất kỳ khoản phí nào đối với các tác giả xuất bản các bài báo nhằm mục đích phổ biến kiến ​​thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu / chuyên môn của họ cho người dân phổ thông. Nó là tự nguyện; các nhà khoa học / tác giả không được trả tiền.

Email: [email được bảo vệ]

***

VỀ CHÚNG TÔI  AIMS & PHẠM VI  CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI   LIÊN HỆ  
HƯỚNG DẪN CỦA AUTHOURS  ĐẠO ĐỨC & MALPRACTICE  Câu hỏi thường gặp về AUTHOURS  GỬI BÀI VIẾT