Ban quản lý

Tổng biên tập: Umesh Prasad, BDS, MPhil
Hon. Cố vấn: Rajeev Soni, tiến sĩ
Sáng tạo & Kỹ thuật số: Imran