Đạo đức và Sơ suất

Đạo đức xuất bản và Tuyên bố sơ suất về xuất bản

1.1 Nguồn vốn

Mọi kinh phí nhận được để hỗ trợ viết hoặc chỉnh sửa nên được ghi nhận ở cuối bài viết.

1.2 Hành vi và Bản quyền của Tác giả

(Các) tác giả phải đảm bảo được phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào có nguồn gốc từ bên thứ ba (ví dụ: minh họa, hình ảnh hoặc biểu đồ) và các điều khoản đã được cấp. Các trích dẫn thích hợp phải được thực hiện ở cuối bài viết.

1.3 Các tiêu chuẩn và quy trình biên tập

1.3.1 Độc lập về biên tập

Biên tập độc lập được tôn trọng. Quyết định của Tổng biên tập là quyết định cuối cùng.

1.3.2 Tiêu chuẩn về độ chính xác

Khoa học Châu Âu® (KHOA HỌC)® sẽ có nhiệm vụ công bố thông tin sửa chữa hoặc các thông báo khác. Thông thường, một 'hiệu chỉnh' sẽ được sử dụng khi một phần nhỏ của một ấn phẩm đáng tin cậy khác được chứng minh là gây hiểu lầm cho độc giả.

Xem thêm Câu hỏi thường gặp về tác giả.

***

VỀ CHÚNG TÔI  AIMS & PHẠM VI  CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI   LIÊN HỆ  
HƯỚNG DẪN CỦA AUTHOURS  ĐẠO ĐỨC & MALPRACTICE  Câu hỏi thường gặp về AUTHOURS  GỬI BÀI VIẾT